Kennedymars RWV (Ridderkerk-Dordrecht-Ridderkerk)

 

RWV organiseert voor de negentiende maal de Kennedymars. De limiet is ook dit jaar 18 uur, zodat deze Kennedymars voor velen van u een plaatsje kan krijgen in de wandelkalender.

 


De voorinschrijving is gesloten. Er kan op vrijdagavond in Sportcafé De Fakkel nog na-ingschreven worden.

Deelnemers / Participants


Datum  

Vrijdag 27 op zaterdag 28 april 2018

 

Afstand

80 km

 

Start

Vrijdag 27 april om 23:00 uur precies vanuit Sportcafé De Fakkel,
Sportlaan 10, 2982 SN  Ridderkerk.

 

Aankomst en limiet


28 april 2018, tot 17.00 uur in Sportcafé De Fakkel (zie start).


 

De 80 km dient volbracht te worden binnen 18 uur. Men kan dus tot uiterlijk 17.00 uur finishen. Mocht onderweg blijken dat een deelnemer niet binnen de gestelde tijd de tocht kan volbrengen, dan zal hij/zij van verdere deelneming worden uitgesloten.


Graag willen we een eventueel misverstand wegnemen: De praktijk wijst uit dat ook deelnemers die 17 tot 18 uur denken nodig te hebben zonder problemen de tocht uitwandelen. U wordt zeker niet onnodig opgejaagd.

 

Klik op de knop 'inschrijfformulier' en vul het formulier in. Van de penningmeester ontvangt u nader bericht.
 Bij de start is een aparte balie voor voorinschrijvingen.


Makkelijker kan bijna niet. 

Inschrijving

Indien u niet via deze website kunt inschrijven, dan door overmaking van het verschuldigde bedrag op IBAN NL98 INGB 0000 190 898 tnv RWV met vermelding van naam en voornaam in verband met het diploma.

De voorinschrijving sluit op 15 april 2018.

Nainschrijving is natuurlijk ook mogelijk. Dat is wel 3,00 euro duurder.

 

 

Voor een eventuele dispensatie dient minimaal twee weken voor de tocht contact te worden opgenomen met RWV. Een verklaring van voogd/ouders en begeleiding door een volwassene tijdens de tocht zullen onderdeel zijn van de voorwaarden.

Leeftijd 


De inschrijving is mogelijk voor personen van zestien jaar en ouder. 
Onder 16 jarigen wordt verstaan:
 Personen die 16 worden in het jaar van deelname.
 Er is geen maximum leeftijd.

 

Inschrijfgeld


€ 14,00 met herinnering plus diploma
.
€ 10,50 met alleen diploma.


Bij na-inschijrving rekenen wij € 3,00 toeslag

 

Kortingen


Bondsleden ontvangen € 1,00 korting op het inschrijfgeld.
RWV-leden ontvangen € 0,50 extra reductie.  

 

Verzorging


Acht speciale gratis verzorgingsposten en drie café-rusten.
Op de café-rusten zijn de consumpties voor eigen rekening. 

Bagage


Is beschikbaar op de grote rustplaatsen (ca. elke 20 km). 

Herinnering


Een speciale herinnering voor deze Kennedymars. 

Veiligheid


Tijdens de nachtelijke uren is een reflecterend vestje verplicht.


Reflectievesten zijn aan de start te koop en te huur.


Het meenemen van een zaklamp wordt geadviseerd.

 

Aansprakelijkheid


De Rotterdamse Wandelsport Vereniging (RWV) is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade die voor, tijdens of na de Kennedymars ontstaat. 

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: Station Rotterdam-Lombardijen. Vandaar bus 90 of 91 naar halte Sportlaan, of of bus 144 of 145 naar halte Kastanjelaan.

Met de auto: Vanuit alle richtingen A15/A16 volgen naar knooppunt Ridderkerk. Neem afslag Ridderkerk. Bij verkeerslichten rechtsaf, Rotterdamseweg. Bij volgende verkeerslichten weer rechtsaf, Populierenlaan. U ziet de sporthal links van u. Op rotonde derde afslag naar parkeerplaats.

 
Inlichtingen

Astrid Bijl en Gijs den Ouden 010-5010211
Sabine Tebbens 06-20912436

 

info@RotterdamseWandelsportVereniging.nl