Kennedymars 2023

Rotterdamse wandelsportvereniging
>terug naar programma<

Facebookevenement

Klik hier voor de facebookpagina van de Kennedymars.

Ook in 2023 organiseert de RWV de Kennedymars. Elk jaar weer een gewilde uitdaging voor de liefhebbers van de langere afstanden.

De enige, echte RWV Kennedymars 2023

Datum

Vrijdag 14-15 april 2023

Inschrijving

inschrijfknop
Deelnemers 2023

Afstand en limiet

80 km binnen 18 uur

Start

Op 14 april om 23.00 uur precies vanaf Sporting Delta, ‘s-Gravensingel 113, 3319 ET  Dordrecht

Aankomst

Uiterlijk 15 april 17.00 uur.

Leeftijd

Deelname is mogelijk voor personen van zestien jaar en ouder. Onder 16-jarigen wordt verstaan: Personen die 16 worden in het jaar van deelname.

Inschrijfgeld

Voorinschrijving tot 7 april
€ 20,00 zonder herinnering
€ 26,00 met herinnering
U kunt op 7 april en daarna online nog steeds inschrijven, alsmede aan het startbureau. Er wordt dan een toeslag ad € 5,00 gerekend

Kortingen

Bondsleden en leden van andere verenigingen ontvangen € 1,00 korting op het inschrijfgeld.
RWV-leden ontvangen € 1,00 extra reductie.

Verzorging

Er zijn drie binnenrusten voorzien. Verder staan onderweg de bekende verzorgingsteams klaar met diverse dranken en eten.

Herinnering

Een speciale herinnering voor deze Kennedymars.

Veiligheid

Tijdens de nachtelijke uren is een reflecterend vestje verplicht.
Het meenemen van een zaklamp wordt geadviseerd.

Aansprakelijkheid

De Rotterdamse Wandelsport Vereniging (RWV) is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade die voor, tijdens of na de Kennedymars ontstaat.

Inlichtingen

Astrid Bijl en Gijs den Ouden 010-5010211
Sabine Tebbens 06-20912436
info@RotterdamseWandelsportVereniging.nl

>terug naar programma<