Suze van Vliet overleden

05-08-2017


Op 5 augustus 2017 overleed op 85 jarige leeftijd


Suze van Vliet – Klijn

17 april 1932           5 augustus 2017

 

Suze was vanaf 1 maart 1954 lid van de Rotterdamse Wandelsport Vereniging. Gedurende 32 jaar was Suze penningmeester van de RWV. Toen ze in 1988 terugtrad uit het bestuur bleef ze op vele manieren betrokken als vrijwilliger. Zo was ze nog in april actief op verzorgingsposten en bij de finish van de Kennedymars van de RWV.
De ledenvergadering van de RWV benoemde Suze in 1998 tot erelid van de RWV.


Toen Suze na de oorlog bij brouwerij d’Oranjeboom werkte raakte ze via de bedrijfswandelsportvereniging bekend met wandelen. Dat was voor haar een toevlucht en een mogelijkheid om zich persoonlijk en sportief te ontwikkelen. De kennismaking met Wim speelde daarbij natuurlijk ook een grote rol. Wandelend zocht Suze de grenzen op. Steeds langer werden de wandelingen. Dat was in die tijd niet geaccepteerd voor vrouwen. Nu, in 2017 zijn we niet verbaasd over de sportieve prestaties van vrouwen. In 1952 was er lang beraad nodig binnen het RWV-bestuur om te besluiten of men een meisje wel toestemming zou geven om Brussel-Rotterdam te wandelen over 150 kilometer. Suze was zodoende de eerste vrouw die deze wandeling deed. Ook Amsterdam-Leeuwarden van sv de LAT wandelde ze, maar daarvoor had ze geen toestemming gekregen. Pas 50 jaar later, in 2004 ontving Suze namens de organisatie het diploma van deze monstertocht en excuses. Het was in de jaren vijftig Suze die de wandelwereld liet zien dat vrouwen prima in staat zijn om aan lange afstand wandelingen mee te doen. Meer hierover is te lezen in het boek ‘Suze, Toevlucht in de wandelsport’, dat in 2015 verscheen. Het is een prachtig document, een levensles over hoe je het leven kan sturen. Niet jouw situatie, maar hoe je daar mee omgaat is bepalend.  

 

Suze was 16 jaar toen ze in 1948 haar eerste Vierdaagse in Nijmegen wandelde. Dat de teller op 45 keer bleef steken kwam vooral omdat ze bewust een aantal keren koos voor gezin en kinderen. Dat gezin speelde naast de wandelsport een grote rol in haar leven.

 

Twee jaar nadat Suze lid werd van de Rotterdamse Wandelsport Vereniging nam ze de taak van penningmeester op zich. Ook Wim was bestuurslid en later 20 jaar voorzitter van de RWV. Veel van de activiteiten werden zodoende gecoördineerd vanuit huize van Vliet.

 

Wandelen bleef tot het eind toe een belangrijk onderdeel van de wekelijkse activiteiten. Wim en Suze beleefden vele mooie momenten op die manier. Zelfs toen het moeilijk werd met Wim’s gezondheid bleef wandelen een vertrouwde activiteit. Ook zonder Wim bleef Suze de wandelsport en de RWV trouw. Als vrijwilliger of als deelnemer was ze er eigenlijk altijd. Tot de Trainingstocht voor de Vierdaagse op 10 juni 2017. Suze meldde zich af, omdat ze zich al een poosje niet lekker voelde. We beseffen dat dit geen goed teken is en al snel horen we het slechte bericht over de diagnose die de artsen stelden. “Niets aan te doen. Wachten op het einde.” Meldt ze zelf, als ze trots vertelt dat ze zo goed verzorgd wordt door Olga, Karin en Trudy. In het hospice bekijkt ze alle uitzendingen rondom de 101e Vierdaagse en bij de Vierdaagse zelf is Suze onderwerp van gesprek. We missen haar aanwezigheid. En dat zal nog lang zo blijven.  

 

We wensen kinderen, kleinkinderen, overige familie en vrienden sterkte bij dit grote verlies.

 

Het RWV-bestuur.

 

Donderdag 10 augustus vond onder grote belangstelling de uitvaartplechtigheid plaats in Rotterdam.

Er waren in de aula meer RWV-ers aanwezig dan bij onze laatste ledenvergadering. Ook de vele warme reacties op berichten in de sociale media worden enorm gewaardeerd! 


Nieuwsarchief