Wim Mansveld overleden

24-06-2014


We ontvingen het droevige bericht dat vandaag (24 juni 2014) is overleden: 

~ Willem Mansveld ~

Wim, geboren op 8 maart 1924, was 90 jaar oud.

Na een ziekenhuisopname was hij vanmorgen overgebracht naar een verpleegshuis. Vanmiddag overleed hij door rustig in te slapen.


Wim was al erg lang RWV-er. Hij werd lid op 2 mei 1966. Opvallend was de manier waarop Wim en zijn vrouw An de RWV altijd uitdroegen door hun smetteloos witte RWV shirt. Wim hield van wandelen. Lange afstanden het liefst. Nijmegen-Rottedam (inclusief Brussel-Rotterdam) deed hij 26 keer tussen 1949 en 1990. Amsterdam-Leeuwarden liep hij 27 maal. Maar ook de Mergellandroute en de Nacht van Loon op Zand. Als Wim met lange, rustige stappen aan kwam lopen was het leuk om te zien hoe An met een rappe snelheid veel kortere passen maakte en zij toch zo samen dezelfde snelheid liepen. Wim werd Centurion (C411) in 1967. Hij liep de 100 Mijl binnen 24 uur in Engeland 14 maal. In 1987 deed hij dat samen met zijn vrouw An (22.41.07). Zij werd Centurion en kreeg heel toevallig het dubbele cijfer van Wim en werd zo C822. Wim deed mee aan de allereerste Continental Centurion Wedstrijd in Nederland in 1973 en kreeg speld met CC-6.

Toen Wim meedeed aan eerste Vierdaagse in Nijmegen na de tweede wereldoorlog had hij de smaak goed te pakken. Hij bleef dat onafgebroken doen. Achtenvijftig maal liep hij deze vierdaagse uit. Toen in 2003 vanwege grote belangstelling de regel werd toegepast ‘Wie het eerst inschrijft mag meedoen.’ en Wim buiten de boot viel, hoefden we van hem daar niets aan te doen. Dat was een goede reden om een punt te zetten achter zijn lange loopbaan in Nijmegen. De lange afstanden gingen toen ook al niet meer. Nou ja, ook toen beiden niet meer meeliepen waren ze samen nog vaak bij de finish van Nijmegen-Rotterdam, of kwamen ze kijken in Loon op Zand. Hartelijke begroetingen en warme aanmoedigingen. In die jaren en de jaren daarna bleef hij zorgen voor zijn vrouw An, die in 2007 overleed. De RWV en zijn sport bleef hij altijd volgen wat bleek uit een kaartje af en toe. Er zijn nog heel veel mooie gebeurtenissen die we ons zullen blijven herinneren.

 

We wensen familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.

 

Het bestuur.

---------------------------------- 

Op maandag 30 juni is in Crematorium Rhijnhof te Leiden in aanwezigheid van familie en vrienden afscheid genomen van Wim.
Er werden vele mooie en bijzondere herinneringen opgehaald aan Wim en An. Daaruit bleek dat Wim niet alleen in zijn wandelsport een voorbeeld was voor velen, maar ook in zijn familie 'een bindende factor' was.

---------------------------------- 


Nieuwsarchief