Alle wandelsport onder één dak

20-12-2014


Vanaf 1 januari 2015 is er in Nederland één wandelsportbond: De KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland). Deze bond is ontstaan omdat de bondsvergaderingen van de NWB en KNBLO-NL op 20 december 2014 in Papendal tot een fusie besloten. Er gaat dus nogal wat veranderen in 2015.

RWV was aangesloten bij KNBLO-NL en is dus per 1-1-2015 een vereniging van KWBN. De nieuwe bond heeft een landelijke indeling met zes regio's. Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht vormen samen Regio West. Een logo en huisstijl is nog niet bekend. Er is wel een bestuur gekozen voor de nieuwe bond. Ook zijn nieuwe regiobestuurders al voorgesteld. Alleen, die kunnen pas in de nieuwe situatie benoemd worden. Dat geldt ook voor veel commissies en bondsafgevaardigden. De twee bonden maakten één begroting, maar er is natuurlijk nog veel onduidelijkheid in de overgangstijd. Als wandelaar krijgt u uw nieuwe ledenpas een paar maanden later dan u gewend bent. De afdrachten die RWV betaalt aan de bond zijn veranderd. Hierbij is er een soort midden gezocht tussen wat men bij de NWB en de KNBLO gewend was. De korting bij wandeltochten voor leden gaat van de bekende 50 cent naar 1 euro (dat vraagt voor organisaties wel even wat tijd!!). Veel van de fusiedocumenten bevatten nog onvolkomenheden. Zo gaat het nieuwe bestuur bijna gelijk aan de slag met nieuwe statuten, omdat alle gewenste correcties niet meer voor de fusiedatum konden worden verwerkt. Maar het allerbelangrijkste is dat we nu een historische situatie hebben. De zes bonden die ooit deel uitmaakte van het OSWO (Overleg Samenwerkende Wandesport Organisaties) waren NWB, NUW, NNWB, NLAWB, KNBLO en NCWB. Die laatste werd opgeheven, NNWB en NUW fuseerden tot WONL. de NLAWB ging op in de KNBLO (men vormde de sectie Lange Afstand). KNBLO en WONL fuseerden tot KNBLO-NL. Ondertussen was het OSWO gesneuveld en ging het een paar jaar met samenwerking helemaal niet goed. Gelukkig keerde dat zodat we nu de laatste fusie kunnen beschrijven NWB en KNBLO-NL vormen nu de KWBN. En toch ... er is nog een fusie te verwachten. Wandelnet is een grote organisatie voor wandelaars die niet via verenigingen zijn georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan wandelpadenbeheer en dergelijke. Wandelnet en KWBN willen graag fuseren om nog sterker te worden. Alle wandelsport onder één dak. Wie had dat ooit durven dromen!

Nieuwsarchief