Bestuur en contact


Bestuur  

Voorzitter Gijs den Ouden
voorzitter@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 010-5010211

Secretaris

Sabine Tebbens
Hooglandstraat 77A
3036 PD Rotterdam
secretaris@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 06-20912436


Secretaris
Snelwandelen
Hans van der Knaap
snelwandel@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 06-57392395

Penningmeester

Danyell Onbehauen-Frigge
penningmeester@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 0181-217209 

IBAN=NL98 INGB 0000 190 898, BIC=INGBNL2A


Commissaris TC

Nico Gerpot
TC@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 06-12423791


Commissaris 
Algemene zaken

Gerrit Riezebos 
webmaster@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 06-53347052

Commissaris WSB Danyell Onbehauen-Frigge
redactie@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 0181-217209

Commissaris
Materiaal en
Verzorging
Arjan Lukken
materiaal@RotterdamseWandelsportVereniging.nl

 
Belangrijke adressen

Ledenadministratie Yvon Wiekeraad
Vijgensteeg 27
3111 PT Schiedam
ledenadministratie@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 010-4734674

Redactie Wandelsportbode

Danyell Onbehauen-Frigge
Heereplaats 17
3181 RH  Rozenburg
redactie@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 0181-217209 


Vertrouwens-
persoon

 

Frans Leijtens
kijk op: Vertrouwenspersoon 


Internet

Twitter

www.RotterdamseWandelsportVereniging.nl

Volg ons op Twitter: @RWV_

webmaster: webmaster@rotterdamsewandelsportvereniging.nl