Helaas is het niet mogelijk om op 23 januari 2022 de ledenvergadering van de RWV door te laten gaan.

Zalencentrum Lommerijk en de RWV houden zich vanzelfsprekend aan de geldende beperkingen. Omdat deze fysieke vergadering niet doorgaat, wordt de ledenvergadering verplaatst naar uiterlijk 26 juni 2022. We hopen natuurlijk op een eerdere mogelijkheid. Als het niet lukt om fysiek te vergaderen zal een web-vergadering worden belegd via bijvoorbeeld Teams of Zoom. Natuurlijk hebben de RWV-leden wel de jaarverslagen ontvangen en ook het financieel verslag is voor hen beschikbaar. Zolang er geen nieuwe bestuursverkiezingen zijn gehouden zal het bestuur met de lopende zaken verder gaan en waar nodig hun verantwoordelijkheid nemen. Dit geldt ook voor de leden van de kascontrolecommissie. Hopelijk kunnen we over afzienbare tijd toch verantwoord bij elkaar komen.