Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Rotterdamse Wandelsport Vereniging op 27 maart 2022 ontving Yvon Wiekeraad de bronzen bondsspeld van de Koninklijke Wandelbond Nederland, met bijbehorende oorkonde. Al geruime tijd geleden, eind 2021, werd deze onderscheiding toegekend. Een geschikt moment om deze in het bijzijn van clubgenoten te op te spelden was er vanwege de coronapandemie eerder nog niet.

De aanvraag voor de onderscheiding die het bestuur van de RWV naar de wandelbond stuurde bevatte een samenvatting van Yvon’s activiteiten. Die opsomming staat hieronder. Vanaf haar zesde jaar was Yvon actief in de wandelsport, vertelde ze aan ons. Eerst bij DST (De Schiedamse Tippelaars) en later (ook) bij de RWV. Voor ons is allerbelangrijkste manier waarop Yvon er steeds voor de RWV is. Ze mag dan nu gestopt zijn met de ledenadministratie. Maar als vrijwilliger zien we haar nog steeds actief. Hopelijk nog lang.

De Schiedamse Tippelaars
In de jaren ’80 tot ‘00 actief als vrijwilliger bij onder andere de Branderstochten van DST.
Schoonvader en later echtgenoot Sico waren jarenlang voorzitter van DST en Yvon was als actief lid en vrijwilliger op diverse manieren betrokken bij DST.
Yvon verzorgde onder andere het clubblad van DST.
DST werd in 2011 ‘opgeheven’ als vereniging.

Rotterdamse Wandelsport Vereniging (RWV)
Yvon (toen nog Yvon van Wijnen) is lid van de RWV vanaf juni 1985
Januari 1993 wordt Yvon Penningmeester van de RWV
Gedurende ruim 20 jaar worden (bijna) alle bestuursvergaderingen gehouden bij Sico en Yvon thuis in Schiedam.
Het RWV clubblad (De Wandelsportbode) wordt van 01-1997 tot 03-2003 gedrukt en verzendklaar gemaakt door Sico en Yvon.
Yvon blijft tot 18-01-2004 Penningmeester van de RWV (11 jaar).
(Ruim) na het penningmeesterschap was Yvon meerdere jaren lid van de Kascommissie van de RWV.
Yvon is vanaf het begin van haar lidmaatschap tot nu actief als vrijwilliger bij wandeltochten en wedstrijden van de RWV op startbureau, wedstrijdsecretariaat, rondetelling, verzorging (zowel dagtochten als nachttochten).
Vele jaren stonden verzorgingsspullen opgeslagen bij Oma van Wijnen in de berging.
Een jaar nadat Yvon stopte als penningmeester nam ze de taak ledenadministratie van de RWV op zich. Dat deed ze zestien jaar tot eind 2021.
Naast de RWV-ledenadministratie deed ze de communicatie met KNBLO/KWBN over leden en verzorgde de lijst met jarigen in de RWV-Wandelsportbode.
Ieder RWV-lid ontvangt bij zijn/haar verjaardag een verjaardagskaart van de RWV. Dit werd ook verzorgd door Yvon. Enkele malen per week postte Yvon zo jarenlang een stapeltje kaarten.

Vanwege haar langdurige inzet besloot de Koninklijke Wandelbond Nederland Yvon Wiekeraad de Bronzen Bondsspeld toe te kennen.

We feliciteren Yvon met deze onderscheiding.