Om 10:00 uur op zondag 19 juli 2020 startten we met de 3e Thuiswedstrijd Snelwandelen. Bij deze wedstrijden meet iedereen zelf (of een huisgenoot) de tijd voor 1, 3 of 5 km (snel)wandelen. Foto’s , filmpje en verhalen worden gedeeld via Facebook.

<Hier> staat de uitslag met omgerekende tijden 
(dus omgerekend naar 5 km van een man van 27 jaar)
<Hier> vindt u de uitslag gesorteerd op werkelijk doorgegeven tijden.
<Hier> vindt u een overzicht van de eerste drie Thuiswedstrijden.
met de tijden die tot nu toe zijn doorgegeven (het duurt naartuurlijk even voor u uw tijd hier kan zien).

De serie Thuiswedstrijden 2020 zal zes edities kennen. De data zijn:
Eerste : Hemelvaartsdag 21 mei 2020 (uitslag / Facebook)
Tweede : Zondag 28 juni 2020 (uitslag / Facebook)
Derde : Zondag 19 juli 2020 (uitslag / (Facebook)
Vierde : Zondag 27 augustus 2020 (Facebook)
Vijfde : Zondag 27 september 2020 (Facebook)
Zesde : Zaterdag 17 oktober 2020 (Facebook)

Via de linkjes naar Facebook kom je in het evenement. In de evenementen die nog komen, kan je inschrijven je via de knop ‘Plaats reserveren’. Lukt dat niet, stuur dan een mailtje naar Voorzitter@RotterdamseWandelsportVereniging.nl.
De zesde en afsluitende Thuiswedstrijd vindt een dag voor de NK veteranenwedstrijd in Naaldwijk plaats. De tijden die op 18 oktober op de baan van Olympus ’70 worden gelopen zullen ook meetellen in de totaaluitslag.
Naast een ‘gewone’ uitslag is er bij iedere wedstrijd een uitslag waarbij de werkelijk doorgegeven tijden mbv factoren worden omgerekend naar een 5 kilometer tijd van een man van 27 jaar. (zie hierboven de reeds gehouden wedstrijden).
Na iedere wedstrijd wordt er een totaaloverzicht gemaakt. De volgorde in deze uitslag zal zijn op basis van het gemiddelde van de beste twee omgerekende 5km M27 tijden. 

WordPress Lightbox Plugin