Na uitvoerig onderzoek is het bestuur van de RWV tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is Nijmegen-Rotterdam, 160 km onder de geldende omstandigheden veilig en verantwoord te laten doorgaan. Dat er aanpassingen zouden moeten zijn in verband met coronamaatregelen, dat was natuurlijk al langer bekend. Maar de gevolgen die deze aanpassingen hebben voor schema, deelnemerslimiet, verzorgingsploegen, financiën en risico’s leiden steeds naar dezelfde conclusie. Nijmegen-Rotterdam 2020 gaat niet door.

Alhoewel wandelen in het algemeen veilig op anderhalve meter kan, zijn juist bij een 160 km lange wandeling rusten noodzakelijk. En juist daar komen we al heel snel in de problemen. En dat heeft ook weer gevolgen voor veel andere facetten van de organisatie. We beseffen dat een aantal van de wandelaars zich verheugd had om in september de langeafstandwandelsport weer op te pakken. Helaas zal dat niet kunnen bij de allerlangste wandeltocht in Nederland van 160 km. Wij hopen op een verbetering van de omstandigheden en op een mooie Nijmegen-Rotterdam 2021.
Na dit moeilijke besluit gaan we enthousiast verder werken aan mogelijkheden voor de Winterserie, de Capelse Tweedaagse en een mogelijke andere wandeltocht op 19/20 september 2020. Ook bij die wandelingen zullen we met regels, adviezen, protocollen, mogelijkheden, beperkingen, risico’s en kansen rekening houden. We houden u op de hoogte.

English:

After extensive research, the board of the RWV has come to the conclusion that it is not possible to organize Nijmegen-Rotterdam, 160 km in a save and responcible way under the current circumstances. Of course, we know for some time that there should be adjustments in connection with corona measures. But the consequences of these adjustments for schedule, participant limitation, care teams, finances and risks always lead to the same conclusion. Nijmegen-Rotterdam 2020 is canceled.

Although walking is generally safe at a meter and a half, during a 160 km walk rests are a requirement. And it is exactly this where we come into practical issues. These issues also have consequences for many other parts of the organization. We realize that some of the walkers were delighted to pick up long-distance walking again in September. Unfortunately that will not be possible with the longest walk in The Netherlands of 160 km. We hope for an improvement in the circumstances and for a beautiful Nijmegen-Rotterdam 2021.
After this difficult decision, we will continue to work on options for the Winter Series, the Capelse Two Days and the possibility for another walking event on 19/20 September 2020. Also for these events we will consider rules, advice, protocols, options, limitations, risks and opportunities.

We will keep you posted.