Yvon Wiekeraad en Sico Wiekeraad benoemd tot erelid van de Rotterdamse Wandelsport Vereniging. Op zondag 21 januari 2024 werden Sico en Yvon op voordracht van het bestuur, door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van de RWV.

Zowel Sico als Yvon hebben een enorme staat van dienst als bestuurder en vrijwilliger bij de RWV en daarbuiten voor de wandelsport. Bij het uitspreken van het voorstel werd door de aanwezige leden hartelijk ingestemd met deze benoeming. De RWV is trots op deze ereleden. Tijdens de vergadering werd in vogelvlucht de loopbaan van Yvon en Sico benoemd. Die opsomming en uitleg was verre van compleet. De samenvatting daarvan werd in een documenten gevat die aan de nieuwe ereleden werd overhandigd. De tekst daarvan volgt hieronder:

Sico Wiekeraad
De algemene ledenvergadering van de Rotterdamse Wandelsportvereniging (RWV) heeft op 21 januari 2024 conform artikel 11 van het huishoudelijk regelement op voorstel van het bestuur benoemd tot Erelid van de Rotterdamse Wandelsport Vereniging : Sico Wiekeraad
De leden bedanken met dit besluit Sico voor zijn langdurige inzet voor de RWV.

Sico was ruim vierentwintig jaar bestuurslid van de RWV. In 1989 was Sico één jaar bestuurslid technische commissie en daarna als bestuurslid verzorging. (1991-2014). Sico gaf leiding aan een enthousiaste groep verzorgers en zette zo de norm voor de geroemde kwaliteit van de RWV-verzorging bij korte- en lange wandeltochten en wedstrijden. Hoogtepunten: Vaals-Rotterdam, de Millenniumtocht, Nijmegen-Rotterdam, Koninginnemars, Kennedymars, Wandelweekend Schiedam, Centurionwedstrijd in Londen en Châlons-Colmar. Deze opsomming is niet compleet. Ruim twintig jaar werden bestuursvergaderingen gehouden bij Sico en Yvon thuis in Schiedam. Sico drukte daar ruim zes jaar (1997-2003) de Wandelsportbode. Sico huurde als hoofd verzorging de opslag bij de firma Shurgard. Dat liep door tot december 2023.
Naast de inzet voor de RWV was Sico actief als bestuurder van de WKR&O van de KNBLO, voorzitter van DST en als verzorger bij Eurodax. Sico was met zijn jarenlange inzet mede bepalend voor de successen van de RWV.

Yvon Wiekeraad
De algemene ledenvergadering van de Rotterdamse Wandelsportvereniging (RWV) heeft op 21 januari 2024 conform artikel 11 van het huishoudelijk regelement op voorstel van het bestuur benoemd tot Erelid van de Rotterdamse Wandelsport Vereniging : Yvon Wiekeraad
De leden bedanken met dit besluit Yvon voor haar langdurige inzet voor de RWV.

Yvon was elf jaar penningmeester (1993-2004) en zestien jaar ledenadministrateur (2005-2021). Naast deze functies was Yvon vanaf het begin van haar RWV lidmaatschap in juni 1985 op heel veel verschillende manieren als vrijwilliger actief bij heel veel activiteiten van de RWV. Een opsomming hiervan is niet te maken omdat deze te omvangrijk is. Yvon zorgde ervoor dat de RWV vele jaren de verzorgingsmaterialen bij haar oma in de berging kon opslaan. Gedurende ruim 20 jaar werden (bijna) alle bestuursvergaderingen gehouden bij Sico en Yvon thuis in Schiedam en ook de Wandelsportbode werd daar ruim zes jaar (1997-2003) gedrukt en verzendklaar gemaakt. Yvon was met haar jarenlange inzet mede bepalend voor de successen van de RWV.

Yvon en Sico, gefeliciteerd met deze benoeming namens alle RWV-ers.