Nadat het in januari 2021 en januari 2022 niet door kon gaan, hebben we op zondag 27 maart 2022 dan toch eindelijk de Algemene Leden Vergadering kunnen houden. Niet op de vertrouwde locatie, de kantine van PAC aan het Langepad, maar in Lommerrijk, gelegen aan de Bergse Achterplas in Hillegersberg.

Er waren verslagen over twee jaren te behandelen, van secretarissen en penningmeester, en de notulen van de vorige vergadering moesten worden goedgekeurd. Er werden wat vragen gesteld en de kascontrolecommissie bracht verslag uit van haar werkzaamheden over twee jaar. Hierna werden alle verslagen goedgekeurd.
Bij de daaropvolgende bestuursverkiezing werd het zittende bestuur (Gijs den Ouden, Sabine Tebbens, Hans v.d. Knaap, Danyell Onbehauen, Gerrit Riezebos, Nico Gerpot en Arjan Lukken) herkozen en werden er twee nieuwe bestuursleden verkozen, Astrid Assenberg en Cora Spruit komen het bestuur versterken.

Daarna was het tijd voor pauze en onder het genot van een hapje en een drankje werd er gezellig bijgepraat, waaruit duidelijk bleek dat men het fijn vond elkaar weer in het echt te kunnen ontmoeten.
Na de pauze was het tijd om een paar mensen in het zonnetje te zetten. Yvon Wiekeraad ontving een onderscheiding van de KWBN voor haar vele werkzaamheden voor de RWV, daarover leest u elders meer. Nederlandse Kampioenen Bauke te Nijenhuis en Gerrit Riezebos ontvingen een tinnen bord voor hun prestaties, Bauke zelfs twee, want hij werd zowel in 2020 als in 2021 kampioen. Ook André van Slooten werd Nederlands Kampioen, hij kon niet aanwezig zijn en zal het bord later nog ontvangen. Henk Frigge ontving een speldje voor zijn 40-jarig lidmaatschap en Frans Müller ontving eveneens een speldje, voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Ook Peter v.d. Graaf en Han Wilhelm zijn 40 jaar lid van de RWV, maar konden niet op de vergadering aanwezig zijn, zij ontvangen hun speldje later.

Tijdens de agendapunten “wat verder ter tafel komt” en de rondvraag werd voornamelijk vooruitgekeken naar evenementen in het komende lustrumjaar (2023). Zoals gebruikelijk sprak Dick v.d. Tang tot slot een dankwoord richting het bestuur, waarna de vergadering werd gesloten. Het was een gezellige en vruchtbare vergadering, waarbij veel leden na afloop nog even gezellig bleven napraten.