Jan van Leeuwen overleden

02-09-2018


Eind augustus ontvingen we via de bewindvoerder van zijn vrouw het bericht dat op 5 februari 2018 is overleden

 

Jan van Leeuwen

 

 

Jan werd 88 jaar oud.

Hij was meer dan 60 jaar lid van de Rotterdamse Wandelsport Vereniging.

Wegens zijn verdiensten voor het snelwandelen in een lange reeks van jaren werd Jan in 2015 benoemd tot erelid van de RWV. Veel van zijn activiteiten vonden buiten de RWV plaats, maar hij heeft de RWV steeds op een goede manier vertegenwoordigd.


In 1957 werd de afdeling snelwandelen van de RWV opgericht en sindsdien was Jan onafgebroken lid van de RWV. Hij heeft  een paar jaar wedstrijden gelopen namens de RWV, maar al snel is hij zich op andere dingen gaan toeleggen. Hij is organisatorisch actief geworden en maakte deel uit van het RWV-bestuur. Hij heeft ook tientallen jaren trainingen verzorgd in de jaren ’70, ’80 en ’90. Verder is hij zeer actief geweest in de Werkgroep Snelwandelen van de Atletiekunie. Vele malen is hij als begeleider mee geweest naar interlands en andere buitenlandse wedstrijden. Bij de meeste snelwandelaars is hij waarschijnlijk nog het meest bekend als snelwandelscheidsrechter.  Hij was na Anton Toscani de tweede internationale snelwandelscheidsrechter die Nederland ooit had. Bij talloze Nederlandse kampioenschappen was hij hoofdscheidsrechter. Eén van de hoogtepunten was ongetwijfeld dat hij als snelwandelscheidsrechter werd aangewezen bij het Europees Indoorkampioenschap in Den Haag in 1989. Voor de Atletiekunie verzorgde hij lange tijd de cursus voor nieuwe snelwandelscheidsrechters. Voor al zijn verdiensten werd hij door de Atletiekunie onderscheiden met het Unie-erekruis.

Op 28 januari was het laatste contact met Jan. Hij liet weten dat hij vanwege zijn gezondheid de jaarvergadering van de RWV gemist had. Hij liet weten dat hij opnieuw naar het ziekenhuis zou moeten. We konden toen nog niet vermoeden dat Jan zo’n tien dagen later zou overlijden.

Jan was geen gemakkelijk mens. Voor anderen niet, maar vooral niet voor zichzelf. Dat had als gevolg dat niet iedereen zijn eindeloze inzet voor het snelwandelen evenzeer kon waarderen. Jan heeft ontegenzeggelijk veel bijgedragen aan het snelwandelen. Als trainer, als jurylid, als opleider van nieuwe juryleden en als begeleider bij vele wedstrijden.

De laatste jaren waren voor Jan niet makkelijk. Zijn  gezondheid ging stap voor stap achteruit en ook moest hij zijn vrouw laten opnemen. Het was te zwaar geworden om haar zelf verzorgen. Desondanks bleef hij zich betrokken voelen bij de RWV.

Met veel respect en veel waardering zullen we ons Jan blijven herinneren.

Zijn familie en vrienden wensen we veel sterkte toe!

 

Het bestuur van de RWV


Nieuwsarchief