De Rotterdamse Wandelsportvereniging

In de jaren 50

1950

Begin jaren 50 is voor Bert van der Valk tijd om uit het bestuur te stappen. Meer dan 10 jaar heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur. Menig pennenvrucht is aan zijn pen ontsproten. Ook of vooral in de moeilijke oorlogsjaren was hij voor R.W.V. van groot belang.

1951, RWV koopt stencilmachine


In het begin van 1951 wordt de daadwerkelijke uitvoering van de Wandelsportbode gewijzigd. Na de oorlog werd het drukken, ondanks de papierschaarste aan een drukker uitbesteden. De aankoop van een eigen stencil machine deed de R.W.V. versterken en werkte kostenbesparend.

1952, toekomstige ereleden melden zich aan

In mei 1952 meldt Wout van Wieringen zich aan als lid en in juni van dat jaar Wim van Vliet. Beide bleven de R.W.V. ruim 50 jaar trouw en waren zeer vele jaren actief voor hun R.W.V. Ze werden zodoende in 1998 benoemd tot ere-lid van RWV.

Dit is ook het jaar waarin Suze van Vliet-Klijn als eerste vrouwelijke deelnemer officieel de tocht Brussel-Rotterdam (voorloper van Nijmegen-Rotterdam) over 150 km non-stop volbrengt. Dit heeft zij daarna nog zeven maal herhaald. Bijzonder is, dat in deze tijd vrouwen niet in staat geacht werden om een dergelijke prestatie te volbrengen.

1953, 25 jarig bestaan

Het 25 jarig bestaan in 1953 is een tijd van terugkijken op de begin jaren en de moeilijk oorlogsjaren. In de Wandelsportbodes van die tijd valt dus veel te lezen over de R.W.V. geschiedenis. De feestavond en de receptie was bij de voorzitter J. Leer thuis en alles was verzorgd door de eigen leden. Jong en oud deden mee. Het feest duurde tot in de kleine uurtjes. Het gehele bestuur van de Wandelkring Rotterdam was aanwezig. De N.B.v.L.O. blonk door afwezigheid.

1956, RWV mannetje voor het eerst op WSB


In 1956 wordt de omslag van de Wandelsportbode aangepast. Het welbekende mannetje is ontworpen door A. van Embden. De originele tekening en enkel proeftekeningen zijn in het RWV-archef terug te vinden. A. van Embden was creatief en maakte meer tekeningen voor wandelboekplaatjes en de Wandelsportbode. De Wandelsport bode verschijnt in die jaren om de 14 dagen.

1957


Omdat in 1958 de R.W.V. 30 jaar bestaat gaat men dat in 1957 al grondig voorbereiden. De jubileum commissie staat onder leiding van Bram Sevinga en er worden diverse activiteiten ontplooit.

Toetreding tot de KNAU, 20 mei 1957


In 1957 treed de R.W.V. ook toe tot de KNAU. Vanaf dat moment kunnen R.W.V.-ers als zodanig meedoen aan snelwandelwedstrijden en kan de R.W.V. kan/mag voortaan zelf wedstijden organiseren. De officiële toetreding tot de KNAU vond plaats op 20 mei 1957. Verschillende leden gaan snelwandelen en er treden leden toe die bij hun eigen atletiek vereniging geen emplooi vonden wat betreft snelwandelwedstrijden. De training staat onder leiding van Max Beunder (LAT) en Piet Pompe (PP) en vond plaats op de Neneijto baan. Op 20 augustus 1957 was er de eerste officiële snelwandelwedstrijd van RWV in Den Haag, waar gestreden werd om de ‘Morgenstond’ wisselbokaal. Het betrof een 20 km wedstrijd met een limiet van 2:40 voor heren en 3:00 voor dames. De wedstrijd werd gewonnen door Jack Heye van de LAT in 1:49:54,2. Regelmatig worden er clubwedstrijden gehouden en erf was de mogelijkheid om op zondagmorgen vanaf 10:00 uur in het Kralingerhout (Kralingsebos) te trainen. Op de jaarvergadering van 27-8-1957 was er een bestuurwisseling en wel:

  • J. v/d Gevel, Voorzitter (vanaf maart: B. Sevinga)
  • H. van Vliet, secretaris/redacteur
  • S. van Vliet-Klijn, penningmeesteresse
  • W. van Vliet, secretaris snelwandelen

De contributie in 1957 bedraagt:

  • Wandelen: 12,00 gulden (5,45 euro)
  • Snelwandelen: 12,00 gulden 5,45 euro)
  • Wandelen en snelwandelen: 18,00 gulden (8,20 euro)
  • Abonnement Wandelsportbode: 2,50 gulden (1,35 euro)

1958, 30 jarig bestaan

Tijdens de Kringvergadering in begin 1958 bleek het er heet aan toe te gaan. Op 4 mei bleek er in het wandelprogramma nog een 50 km geplaatst te kunnen worden De Dorpentocht die de RWV al jaren organiseerde was namelijk niet op het programma gezet. Terwijl de R.W.V. nooit geen aanspraak maakte op korte wandeltochten. De suggestie om lange afstand-tochten in ‘Op Goede Voet’ op te nemen werd niet door de N.B.v.L.O. ingewilligd. De R.W.V. had verwacht dat de heer van Helten, voorzitter van de Kring en redacteur van ‘Op Goede Voet’, het bij het N.B.v.L.O. bestuur wel klaar zou spelen. De bond had echter een andere visie op lange afstand wandelen. Het bestuur van R.W.V. vraagt zich op dat moment af of het zit heeft om aangesloten te blijven bij de Wandelkring Rotterdam, waar een flink bedrag per lid voor moet worden betaald. Er is immers geen aanwijsbaar voordeel voor de R.W.V. De R.W.V. had vanwege haar 30 jarig bestaan meer begrip verwacht van de bond via de kring. In navolging van A. Kooy die in 1957 van Rotterdam naar Brussel liep en met de officiële tocht weer terug liep naar Rotterdam, werd in het jubileum jaar 1958 een tocht gelopen van Delft naar Brussel en terug. A.Kooy, L.Schol, B.Sevinga en J.Oord gaan van start. Na 350 km finishen L.Schol en J.Oord onder grote belangstelling in Delft. De totale tijd was 71 uur (55 uur wandelen, 12 uur rusten, 4 uur slapen). De technische leiding was in handen van Cor den Ouden. De E.H.B.O. was in handen van W. Albers.

1959


De eerste snelwandel prestatie tocht die in 1959 door de vereniging werd uitgeschreven over een afstand van 100 km werd gewonnen door J. Cijs in een tijd van 11 uur 53 minuten en 8,5 seconden.