De Rotterdamse Wandelsportvereniging

In de jaren 60

In de jaren 60 is er veel belangstelling voor de snelwandelafdeling die in 1957 werd opgericht. Op Nederlandse Kampioenschappen behalen de R.W.V.-ers verschillende medailles. Er worden regelmatig landenploegen samengesteld. Alleen de LAT en de R.W.V. organiseren in de jaren 60 snelwandelwedstrijden.

 

1960, RWV doet het goed

In 1960 neemt Aart in ’t Veld de voorzittershamer over van Bram Sevinga. Daarnaast bestaat het bestuur uit mensen als Suze van Vliet-Klijn, Wim van Vliet, Wout van Wieringen en Simon Maas. Mensen die hun R.W.V. nog decennia lang zouden steunen als bestuurslid of medewerker.

Het wandelprogramma bestaat uit de Openingstocht in april, de Rond-Rotterdammarssen in mei, twee nachttochten van 60 km in mei en september, de Dorpentocht in juni, een 100 km tocht in augustus en natuurlijk de Brussel-Rotterdammars over 150 km in september.

Op het snelwandelprogramma staan een flink aantal clubwedstrijden en verder een aantal officiële wedstrijden: de 10 km om de B.Sevinga wisselbeker, de 20 km Ronde van het Zuiderpark om de Morgenstond beker en het Nederlands Kampioenschap 50 km snelwandelen.

EHBO-er Wim Albers schrijft over de essentie van de wandelsport en de training. Hij vergelijkt de slecht getrainde Vierdaagse lopers met een verslagen leger. De één mank, de ander zonder schoenen, weer een ander dik in het verband, gesteund, gedragen en nog meer van dat fraais. Als EHBO-er komt hij van alles tegen: te nauwe en te grote schoenen, verwaarloosde en doorgezakte voeten, kloven in de voeten, likdoorns, eeltplekken, transpirerende voeten, enz. Vandaar zijn artikelen over de behandeling van deze ongemakken.

 

Snelwandelen wordt serieus genomen

In het verre Israel loopt Henk van Heukelum als eerste RWV-er mee op de Vierdaagse.

Met een hele supportersschare wordt in 1960 naar Amsterdam afgereisd in een speciaal gehuurde bus. Dertien RWV-ers doen daar mee aan het Nederlands Kampioenschap 20 km snelwandelen. De RWV-ers worden toegejuicht door de supporters die zijn uitgedost met groen-witte petjes, paraplu’s, en dergelijke. Jack Heye is de beste RWV-er. Hij wint brons achter winnaar Hein Zethof. Jack is in die jaren de beste RWV-snelwandelaar en verbeterd clubrecord na clubrecord.

 

De Dorpentocht (45 / 60 km) trekt in 1960 159 deelnemers. De temperatuur loopt op maar liefst 28 graden. We lezen in de WSB zodoende een verhaal waarin beschreven wordt dat de deelnemers bij binnenkomst 2 cm langer zijn dan bij de start, door de teer onder hun schoenen.

 

Op het door de RWV georganiseerde NK 50 km snelwandelen behalen RWV-ers Hans v/d Goes en Simon Maas respectievelijk zilver en brons. De wedstrijd Amsterdam-Tilburg over 120 km, georganiseerd door de LAT, wordt gewonnen door de Engelsman Nielson. Beste RWV-er wordt Simon Maas met een vijfde plaats. De 60 km lange tocht Rotterdam bij Nacht trekt 60 deelnemers.

 

In Oktober 1960 vindt voor het eerst de steden ontmoeting Rotterdam-Hamburg plaats, met Hamburg als overwinnaar. Verder wordt er deelgenomen aan internationale wedstrijden in Marcinell (waar Simon Maas de 12 uur wint) en Milaan (100 km). In Milaan stapt Simon Maas na 80 km uit de wedstrijd omdat de achterstand op de koploer te groot wordt. Hij wordt naar de finish gebracht en hij neemt een bad. Dan wil hij naar de deelnemersbus. Dat kan hij echter niet duidelijk maken. Eerst komen de Italianen met een groot glas wijn aan. Daarna zetten ze Simon voor de televisie waar de wedstrijd Italie-Engeland aan de gang is. Pas later vindt Simon zelf de bus.

 

Onder de titel “Hoe is de stand Mieke”, naar het toen bekende radioprogramma ‘Hersengymnastiek’, wordt het aantal gelopen kilometers van RWV-er bijgehouden in de WSB. Keer op keer worden de leden opgeroepen hun kilometerstand door te geven. In 1959/1960 komt Chris Key tot 2005 km.

 

1961, Eerste Honderdman

In 1961 komt RWV-er Cees van Elzen goed naar voren. Hij verbetert diverse clubrecords en wordt Nederlands Kampioen op de 50 km snelwandelen. Op initiatief van de Haagse snelwandelaar (RWV) Jack Heye wordt in 1961 de titel Honderdman in het leven geroepen. Om deze titel te verwerven moet men een afstand van 100 km binnen 12 uur volbrengen. Begin 1963 wordt deze limiet verscherpt tot 11 ½ uur. Voorwaarde is dat men de prestatie levert op een in Nederland georganiseerde wedstrijd waarvan het parkours gegarandeerd zuiver is opgemeten. De titel wordt met terugwerkende kracht toegekend aan Jan Cijs (LAT) en Jack Heye (RWV) die al in 1959 aan de criteria voldeden. In 1961 wordt ondermeer RWV-er Hans van der Goes Honderdman. Cor Gubbels verzorgd in deze tijd snelwandeltrainingen in de zaal en op de sintelbaan aan het Langepad.

 

1962, Oprichting NLAWB

In september van 1961 vindt een vergadering plaats in Leiden op initiatief van wsv ‘Onder door’ (Haarlem) om een lange afstands- en wedstrijdprogramma voor de komende jaren op te stellen. Via de bonden is dat niet mogelijk omdat vooral de KNBvLO niets voor de lange afstand voelt. Lange afstandstochten worden in haar maandblad ‘Op Goede Voet’ niet vermeld. Uit eindelijk zou deze vergadering leiden tot de oprichting van de NLAWB (Nederlandse Lange Afstands Wandelsport Bond) op 2 juni 1962, Na 1958 en 1959 is er ook in 1962 een competitie om het actiefste lid. Er wordt een heel puntenklassement opgesteld. Iedere maand is er een boek te winnen en aan het einde van het jaar zelfs een beker, beschikbaar gesteld door Bram Sevinga. De punten zijn te verdienen met het aanbrengen van nieuwe leden, donateurs, adventeerder, abonnees, voor inzenden van copy voor de WSB, inleveren van volle spaarkaarten en emmertjes van Persil producten, voor Rizla omslagen en voor oud papier. Wim Schrammeyer is met grote voorsprong de winnaar. Hij is namelijk in Rotterdam werkzaam als vuilnisman en brengt gigantische hoeveelheden Persilkaarten en Rizla omslagen binnen. Nadat Wim ook in 1963, 1964 en 1965 deze competitie heeft gewonnen met grote voorsprong (in 1965 heeft Wim 4640 punten en nummer 2, Cor v/d Embden 410 punten) wordt door het bestuur besloten ook voor de tweede plaats een prijs uit te loven, om de aardigheid er voor de andere leden in te houden.

Een extra clubwedstrijd in maart wordt ingelast ‘op veler verzoek’. De opkomst is met deze achtergrond slecht te noemen. Slechts 3 deelnemers stonden aan de start.

De Engelsen Harold Whitlock en Kenn Matthews verzorgen een trainingsweekend in Nederland.

 

De 15 km openingstocht in 1962 trekt onder barre weersomstandigheden slechts 57 inschrijvingen. Een deelnemer kwam slechts tot de voordeur van het startlokaal, keerde toen terug naar de inschrijftafel en leverde zijn startkaart in met de mededeling: ” Jullie kunnen er niets aan doe, daarom hen ik ingeschreven, maar lopen doe ik beslist niet.” De andere 56 deelnemers volbrachten de tocht.

De andere tochten leverde de volgende aantallen deelnemers op: 50 km Rond-Rotterdam 78 deelnemers, 60 km Nachttocht 54 deelnemers, 45/65 km Dorpentocht 142 deelnemers en Brussel-Rotterdam 58 deelnemers.

 

Voor Brussel-Rotterdam wordt een 100 km selectie ingesteld. Het bestuur is namelijk geschrokken van het aantal uitvallers de laatste jaren. Men denkt met heimwee terug aan de jaren waarinemen zonder uitvallers in Rotterdam arriveerde. De 100 km selectie is verplicht voor allen die voor de eerste keer meedoen, alle deelnemers ouder dan 50 jaar en alle vrouwelijke deelnemers.

 

De Vierdaagse van Nijmegen wordt gelopen door 21 RWV-ers, Waaronder Rie Herrijgers voor de 25e maal. Suze van Vliet volbrengt de 100 km in Amsterdam in 13:05:20. Deze wedstrijd wordt in de oneven jaren door RWV en de even jaren door de LAT georganiseerd.

De RWV is er sterk op tegen dat wandelaars zich in trainingspakken op de openbare weg vertonen. Een slobberig trainingspak geeft immers aanstoot en hoort op de sintelbaan thuis. Ook op de Vierdaagse wil men geen leden meer zien in een groen kort broekje.

Buiten het wandel- en snelwandelprogramma is er binnen de RWV ook aandacht voor andere activiteiten: jaarlijks wordt er voor de leden een strandtocht georganiseerd en ’s winters vinden er klaverjasavonden plaats. Door de Wandelkring Rotterdam worden verder nog zangavonden georganiseerd.

 

1963, Eerste Centurion bij RWV

Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan in 1963 worden wandeltochten over 15, 20, 30 en 50 km georganiseerd.

Mathieu Hodiamont werd RWV’s eerste Centurion (C343) in 1963. Math overleed in 2005. Men wordt Centurion door in een daarvoor aangewezen wedstrijd in Engeland 100 Engelse Mijlen af te leggen binnen 24 uur. Na Math Hodiamont zijn er nog vele RWV-ers Centurion geworden in Engeland.

In oktober 1963 rijden Wim en Suze van Vliet in hun Daf naar de Veluwetocht in Lunteren. Even voor Utrecht verliest de wagen wat gas en Wim brengt de auto tot stilstand. Hij wil de handrem aantrekken. Dat gaat niet omdat deze al vanaf het stoppen voor de Maasbrug aangetrokken was… Geen wonder dus dat de bogie roodgloeiend was. Na een noodreparatie kon er een nieuwe bougie worden gekocht.

Jan Vink neemt in 1963 het secretariaat over van Simon Maas, die dan vervolgens tweede voorzitter wordt.

 

1964, Parijs-Amsterdam (520 km)

In april 1964 verbeterd Arie Koster de beste Nederlandse juniorentijd op de 20 km tot 1:43:24 en op 21 juni zelfs tot 1:41:53. In juli vindt de landenwedstrijd Nederland – Zwitserland – België plaats. Voor de Zwitser Calderari moet een dokter opgescharreld worden, daar hij een mankement had aan ‘een voor een man belangrijk lichaamsonderdeel’. Een bezoek aan Dr.Ruys hielp hem van de pijn af en een tweede bezoek ’s avonds waarschijnlijk van het euvel …

In 1964 wordt de eis voor deelname aan Brussel-Rotterdam alsvolgt gesteld: Het in goede staat volbrengen van een 100 km binnen 16 uur.

Opvallend evenement in 1964, met veel publiciteit, is Parijs-Amsterdam over 520 km. Deze afstand wordt afgelegd in 7 dagen en wordt georganiseerd door de LAT. Deze krachttoer wordt volbracht door 31 man, waaronder RWV-ers Gerrit v/d Bosch, Frans den Elzen, Piet Kon, Simon Maas, Wout van Wieringen en Wim Timmer.

 

1965, Brienenoordbrugmars

Een grootse hapening in 1965 was op 30 januari de Van Brienenoordbrugmars van de RWV, twee dagen voor de officiële opening op 1 februari. Maar liefst 7250 deelnemers lieten zich inschrijven. Daarnaast liepen er ongeveer 7000 wandelaars zonder inschrijving mee.

In 1965 komen er bij de RWV een aantal Centurions bij: Jan Vos, Wim Timmer en Frans den Elzen.

 

1966, 1e Nijmegen-Rotterdammars

In januari 1966 telt RWV 76 leden. De secretaris is dan inmiddels Harry Seykens.

Na 25 jaar Brussel-Rotterdam vindt in 1966 de eerste Nijmegen-Rotterdam plaats. De afstand wordt nu 160 km. Er zijn 66 deelnemers, waarvan er 10 uitvallen.

Op 12 februari 1966 wordt de Nederlandse Centurion vereniging opgericht, met als eerste voorzitter Lieuwe Schol. Op dat moment zijn er 14 Nederlandse Centurions.

Op 10 juni overlijd Herman van Galen, eindredacteur van de Wandelsportbode en actief lange afstandswandelaar.

De nadruk in de jaren ’60 blijkt wel uit de speciale rubriek van Simon Maas in de WSB: Buitenlands Snelwandelnieuws.

 

In 1966 worden de RWV-ers Piet Janssens, Wout van Wieringen, Marinus van Kuilenburg, Gert Cozijn, P.Borst en W.Meijer Centurion.

Op 4 december 1966 wordt het wedstrijdparcours in het Kralingsebos in gebruik genomen. Dit parkours blijft nog lang in gebruik, bij onder andere de jaarlijkse RWV Winterserie wedstrijden over 1, 3, 5 en 10 km. Om de jeugd voor snelwandelen te interesseren, worden er junioren-prestatietochten georganiseerd. Die vallen in goede aarde met 20 tot 30 deelnemers per keer. Ze leveren helaas geen nieuwe leden of snelwandelaars op.

In 1966 is er ook belangstelling voor de Vierdaagse in Israel. Hand Leendertse en Rein Vijfvinkel doen er aan mee.

 

Cees Vuurpijl wordt op 4 juni 1966 verrassend Nederlands Kampioen op de 20 km.

De landenwedstrijd Nederland – Zwitserland – België, door RWV in Delft georganiseerd, loopt uit op een grote nederlaag voor Nederland. Van de 6 Nederlandse deelnemers komen er 4 van de RWV: Cees Vuurpijl, Tjabel Ras, Jan Vos en Wout van Wieringen.

Op 2 mei 1966 wordt Wim Mansveld lid van RWV. Hij wordt in dat jaar gelijk al Centurion (C411). Wim heeft alle na-oorlogse Vierdaagsen van Nijmegen gewandeld en blijft dat ook jaren doen. Als hij in 2003 stopt heeft hij 58 Vierdaagsen achter elkaar uitgelopen.

Op de halfjaarlijkse ledenvergadering loopt het niet storm: slechts 10 leden komen opdagen.

 

1967

In 1967 overlijden Cees Maas en, op zeer jeugdige leeftijd, Jan Vink, die beiden zeer actief waren voor de RWV.

 

1968, 40 jaar RWV

Het jaar 1968 betekend het 40 jarig jubileum van RWV. De jubileumtochten op 10 en 11 mei trekken 1177 deelnemers. Voor leden is het verboden om aan deze tochten deel te nemen vanwege de vele mensen die nodig zijn voor de organisatie.

Bij de klaverjascompetitie komt Dhr. Herrewijnen Sr. wel heel bijzonder aan zijn 3e plaats. Alleen de eerste twee avonden is hij zelf aanwezig. Daarna kan hij vanwege een ongeval niet meer meedoen. Op de derde wedstrijd valt Kees Bakker voor hem in. Op de vierde avond krijgt hij zijn punten door loting en op de slotavond speelt Gerrit van Tol voor hem.

De landenwedstrijd België – Zwitserland – Nederland levert weer een laatste plaats op voor Nederland. Deelnemende RWV-ers waren Jan Kon en Tjabel Ras.

Nieuwe Centurions zijn in 1968 Izaak van Houte en Hans Leendertse.

Het jubileumjaar wordt overschaduwd door het overlijden van voorzitter Aart in ’t Veld, die in alle vroegte op 18 juli op weg naar de Nijmeegse Vierdaagse met zijn auto verongelukt. Simon Maas wordt waarnemend voorzitter.

 

1969, Wim van Vliet wordt voorzitter

Simon maas blijft waarnemend voorzitter totdat Wim van Vliet in januari 1969 het voorzitterschap overneemt. Wim was voor die tijd binnen het bestuur al actief in diverse functies zoals voorzitter TC, lid TC, secretaris, secretaris snelwandelen, tweede secretaris en tweede secretaris snelwandelen. Wim zal tot 1989 voorzitter blijven. In 199x wordt hij door de ledenvergadering benoemd tot Erevoorzitter.

 

In 1968 wordt Tjabel Ras voor het eerst Nederlands Kampioen op de 20 km. Hij haalde dit kampioenschap nog vele malen binnen. Met 1:37:03 werd hij ook Nederlands Record houder op die afstand.

Dat de indoortrainingen van de RWV zijn gesneuveld is niet vreemd als we de oproep van Wout van Wieringen lezen in een WSB van 1968: “De eerste indoortraining zit er weer op en werd bijgewoond door de heren Wim van Vliet, Wim Mansveld, Tjabel Ras, Harry Seykens en ondergetekende. Met deze zes mensen was de zaal nog niet geheel gevuld, zodat zich nog een bescheiden aantal van plm 20 mensen kunnen melden (niet dringen a.u.b.).