Het bestuur van de Rotterdamse Wandelsportvereniging

Een overzicht van de contactgegevens
Bestuur

Voorzitter Gijs den Ouden
voorzitter@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 010-5010211

Secretaris Sabine Tebbens
Hooglandstraat 77A
3036 PD Rotterdam
secretaris@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 06-20912436

Secretaris
Snelwandelen
Hans van der Knaap
snelwandel@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 06-57392395

Penningmeester

Danyell Onbehauen-Frigge
penningmeester@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 0181-217209

IBAN=NL98 INGB 0000 190 898, BIC=INGBNL2A


Commissaris TC Nico Gerpot
TC@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 06-12423791

Commissaris 
Algemene zaken
Gerrit Riezebos
webmaster@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 06-53347052

Commissaris WSB Danyell Onbehauen-Frigge
redactie@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 0181-217209

Commissaris
Materiaal en
Verzorging
Arjan Lukken
materiaal@RotterdamseWandelsportVereniging.nl

Belangrijke adressen

Ledenadministratie Yvon Wiekeraad
Vijgensteeg 27
3111 PT Schiedam
ledenadministratie@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 010-4734674

Redactie Wandelsportbode Danyell Onbehauen-Frigge
Heereplaats 17
3181 RH  Rozenburg
redactie@RotterdamseWandelsportVereniging.nl
Tel.: 0181-217209
Vertrouwens-
persoon
Frans Leijtens
kijk op: Vertrouwenspersoon

Internet

Twitter

Facebook

www.RotterdamseWandelsportVereniging.nl

Volg ons op Twitter: @RWV_

https://www.facebook.com/RWV1928

webmaster: webmaster@rotterdamsewandelsportvereniging.nl